Thành phố New York, tượng Nữ Thần Tự Do, New York City, thành phố đẹp, tranh dán tường thành phố DA006

Nhập kích thước tranh phù hợp với tường nhà bạn, sau đó click Ok.

m
mMẹo: thay đổi kích thước khung phù hợp với kích thước tường nhà bạn và kéo thả khung đến vị trí mong muốn.

Đặt hàng - Thành phố New York, tượng Nữ Thần Tự Do, New York City, thành phố đẹp, tranh dán tường thành phố DA006 - DA006